Om oss

Vi som jobbar på kontoret
Gruppfoto av oss…..

På kontoret är vi en liten kärntrupp bestående av Helena Törnblom (verksamhetsledare), Pia Fredriksson (Programansvarig för organisationsprogrammet), Lena Söderlind (Programansvarig för terapeutprogrammet), Hanna Örström (Ekonomiassistent och Programadministratör) och Monica Hagbok (Utbildningsadministratör och projektkoordinator). Vi arbetar alla deltid och nås via mail (fornamn.efternamn@gestaltakademin.se) eller via växelnumret: 08-10 81 71.

Förutom kontoret har Gestaltakademin en styrelse.
Läs mer..

Gestaltakademin är en stiftelse med stadgar som styr verksamheten. Förutom dessa finns även en verksamhetsidé, vision och mission. Vi arbetar utifrån vissa kärnvärden och en etisk kod.
Läs mer …

Vad är gestaltteorin och hur används den i olika sammanhang?
Läs mer …