Terapeuter under utbildning

Under år 3 och 4 på Terapeutprogrammet tar våra studerande emot klienter. De går parallellt i handledning. Terapin genomförs till ett reducerat pris. För att boka en tid kontakta personen direkt.
Terapeuterna finns i: Göteborg, Stockholm och Visby

Anders Glassel

Mottagningsadress:
1) Kvarnplan 1 i Jakobsberg, precis vid pendeltågsstationen.
2) Sidensvansvägen 28 i Sollentuna, uthyrningsdel av vår bostad.
3) Vid behov kan även diskuteras att hyra in sig på en lokal centralt i Stockholm (www.motesrum.se).
Arvode: 400 kr/tim inkl moms
Språk: Svenska
Kontakt: Via hemsidan alltlevande.se

Mer information
Gestaltterapi har hjälpt mig till en tydlighet som i sin tur skapat en kärleksfullhet, både till mig själv och i relation till min omgivning.
De medmänniskor som jag mött på resan har bjudit in mig till acceptans och den förändring som tagit fart ur detta. Det har också känts djupt meningsfullt att upptäcka det vackra som finns under våra ytor när vi efter ett tag vågar visa oss. Jag vill gärna tillsammans med dig upptäcka mer av oss!

Jag går näst sista året på Gestaltakademiens utbildning för att bli gestaltterapeut. Senaste åren har jag arbetat som mentalskötare inom psykiatrin och personlig assistent åt min förståndshandikappade son. Jag är civilingenjör och arbetar numera deltid inom flygindustrin. Tidigare har jag också arbetat som lärare.

Varmt välkommen att ta kontakt!
Anders

Sima Hassanein

Mottagningsadress: Centralt i Stockholm
Arvode: 400 kronor/timme inkl. moms. Kontakta mig för studenterbjudande etc.
Språk: Svenska, Engelska, Persiska
Mobil: 070-798 0519
Mailadress:
sima@shad.se

Mer information
”What comes, will go.
What is found, will be lost again.
But what you are is beyound description.
You are it!”
Rumi
Jag heter Sima Hassanein och går terapeutprogrammet på Gestaltakademin. Har erfarenhet av att arbeta med psykosocialt program på UNICEF med människor i katastrofområde i fält. Större delen av mitt arbetsliv har jag jobbat som arkitekt. Senaste åren har jag jobbat på psykiatriavdelning på Danderyds sjukhus.

Varmt välkomna till en första förutsättningslöst träff!

Katarina Gudinge

Mottagningsadress: Centralt i Visby
Arvode: Jag är gestaltterapeut under utbildning och erbjuder då samtalsterapi till reducerad taxa.
Språk: Svenska och engelska
Mobil: 076-1282501
Mailadress: kgudinge@gmail.com

Mer information
Hej! Vill du fördjupa dina relationer och få en närmare kontakt med din omgivning. Gestaltterapin är en samtalsterapi där vi ”här och nu” tittar på hur vi påverkar och påverkas och blir medvetna om våra mönster. Vi arbetar med tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Jag heter Katarina Gudinge och går näst sista året i utbildning för att bli gestaltterapeut. I grunden är jag beteendevetare och diakon. För mig möttes jag i gestaltterapin av lyhördhet, empati och acceptans vilket har lett mej till närmare relationer. Varmt välkommen på ett första samtal som är kostnadsfritt.

Jannica Hell

Mottagningsadress: Vasagatan 8 i Falun
Arvode: 400 kronor/timme inkl. moms. 200 kronor/timme för studenter.
Språk: Svenska
Mobil: 0739-82 47 38
Mailadress: jannica.hell@gmail.com

Mer information
Samtalsterapi
Behöver du någon att prata med?

Gestaltterapi
Grunden i gestaltterapi är mötet och i samtalet utgår vi från var du befinner dig just nu. Gestaltterapi arbetar utifrån övertygelsen om att du som människa har alla resurser i dig. Att genom samtal hitta de resurserna tillsammans för att du ska kunna bli mer medveten om dina egna reaktioner och öka möjligheterna att göra fler medvetna val i ditt liv. Att bli mer lyhörd inför vad du behöver och känner.

Om mig
Jag heter Jannica Hell och går näst sista året på utbildning för att bli Gestaltterapeut. Jag har jobbat med att stödja och coacha människor i livets olika skeden i 20 år. De senaste fem åren arbetar jag som chefscoach. Det är också det som är min största drivkraft, att möta människor. Jag är utbildad personalvetare/beteendevetare och har arbetat främst inom stat och landsting.
Varmt välkommen att kontakta mig om du är intresserad av ett första förutsättningslöst samtal