Styrelsen

Gestaltakademin är en ideell stiftelse. I styrelsen sitter Per Andersson (ordf.), Helena Kallner, Jan Åström, Lisbeth Gustafsson och Tommy Sandin. Till styrelsen finns ett etikråd knutet, vilken består av Anette Karlsson, Björn Wrangsjö och Siv Boal Boetius.

Gruppfoto på styrelsen…..

Kontaktuppgifter till styrelsen? till ordförande?

Information om hur man kontaktar Etikrådet.