Co-creation – skapa goda sammanhang och resultat, 1 år

Utbildningen är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.

Syfte och mål 
Utbildningen syftar till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle, samt hur den medvetenheten kan bidra till hållbara och effektiva verksamheter.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om hur de i sina yrkesroller bättre kan förstå helheten i olika situation. Denna förståelse bidrar i sin tur till kreativitet, utveckling och välfungerande processer. Deltagaren utvecklar även förmågan att använda sig själv i samskapande med andra för att åstadkomma dessa processer.

Utbildningen vänder sig till dig som 
• Vill utveckla din förmåga att se och förstå komplexitet samt bidra till handlingsinriktade, välfungerande organisationer där jobbet blir väl gjort och människor mår bra.
• Har egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult.

Vad får du med dig?
Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesroller och behov. Vi riktar uppmärksamheten mot både uppgiften, sammanhanget och var och ens personliga utveckling. Deltagarna använder sig av egna och andras arbetssituationer för att reflektera och belysa olika handlingsalternativ. Vi utforskar hur meningsskapande förhållningssätt och teorier kan tillämpas på de olika systemnivåerna individ, grupp och organisation.

Under utbildningen får du konkreta upplevelser och insikter så att du kan
• samskapa konstruktivt för att uppnå verklig förändring och utveckling
• tillvarata skiftande perspektiv och komplexitet inom grupper och organisationer
• hantera paradoxer och dilemman som uppstår i din och andras organisationer
• öka din personliga utveckling och därigenom bli medveten om din del i helheten samt i relation med andra

Utgångspunkt 
Utbildningen utgår både från ett humanistiskt och ett pragmatiskt perspektiv samt bygger på ett systemteoretiskt synsätt vilket innebär att vi lägger fokus på hur olika delar av organisationer och grupper samverkar snarare än hur varje enskild del eller individ lyckas med sitt uppdrag.

Vi arbetar utifrån gestaltmetodik (gestalt = meningsfull helhet) som tar sin utgångspunkt i gestaltpsykologi, existentialism och medveten närvaro.

Kursdatum 2019 
29 jan-1 feb
19-22 mars
7-10 maj
20-23 aug
15-18 okt

Utbildningsplats 
Ekskäret i Stockholms skärgård. Platsen har vi valt noga utifrån hur Ekskäret är en miljö som inspirerar och är skapat utifrån värderingar vi delar kring ledarskap, personlig utveckling och samhällsförändring. www.ekskaret.nu

Kostnad
Kursavgift:
59 500 SEK exkl. moms

Kostnad för kost och logi på internat tillkommer.

Kursledare/lärare
Ansvariga för utbildningen är Lena Mc Evenue, Ylva Nordling och Lennart Kågström som alla är utbildade på Organisationslinjen på Gestaltakademin och har gedigen erfarenhet av organisations- och ledarutveckling inom såväl näringslivet, offentlig sektor som idéburna organisationer. Gästlärare kan komma att bidra under enstaka moduler.

Mer information
Utbildningen ger behörighet att söka in till Organisationsprogrammet.
Vill du veta mer om programmet kontakta Lena Mc Evenue på lenamc@telia.com eller på mobil 0735-003 001.

ANSÖKAN
Sista ansökan 1 december

Sökande kontaktas av kursledare för gemensamt samtal om kursen och ditt deltagande. När du antagits och tackat ja är ansökan bindande. Hoppar du av efter detta och fram till 4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Avbryter du senare debiteras hela avgiften.

Avbokningar pga sjukdom fordrar läkarintyg.

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande och engagemang. Det är således betydelsefullt att alla deltagare är beredda att delta i samtliga moduler som helhet.

Gestaltakademin tillämpar dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift på 150 kronor vid betalning efter förfallodatum. Efter 2:a påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Vid för få deltagare förbehåller sig Gestaltakademin rätten att ställa in utbildningen och återbetalar erlagd avgift.

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Fakturaadress, om annan än ovan

Referens/Kostnadsställe

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Personnummer(obligatoriskt)

Yrkesroll

Företag/Organisation

Kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå kursen samt dina eventuella erfarenheter av gestaltmetodiken.

Jag godkänner att Gestaltakademin behandlar mina personuppgifter enligt GDPR och Gestaltakademins integritetspolicy