Praktisk förändringsledning

En grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Utbildningen vänder sig till dig som
är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring och metodiken vilar på en grund av Gestalt, teori och förhållningssätt.

Syfte och mål
Övergripande mål är att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i deras organisationer samt att stärka den processkonsultativa förmågan.

Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Omfattning
20 dagar utbildning på internat (Stockholmstrakten), 8 tillfällen, 5×4 tim handledning samt ett praktikarbete för att pröva metodiken i skarpt läge, lära genom att göra motsvarande 2 dagar.

Plats
Kurstillfällena genomförs på kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt, beroende på deltagarnas bostadsorter.

Utbildningsomgångar
2019/20: PFL15
20 augusti, Uppstart, 10.00 – 16.00
28-30 augusti
24-26 september
23-25 oktober
27-29 november
23-24 januari 2020
5-6 mars
23-24 april
4-5 juni Examination samt ceremoni och festmiddag
SÖK KURSEN

2020: PFL16
22 januari, Uppstart, 10.00 – 16.00
4-6 februari
10-12 mars
15-17 april
12-14 maj
16-17 juni
20-21 augusti
7-8 oktober
3-4 december Examination samt ceremoni och festmiddag
SÖK KURSEN

Dessutom ingår 5 handledningstillfällen i mindre grupp (4 tim för 4 personer) med start efter kurstillfälle 4. Dessa dagar planeras gemensamt.

Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom ett praktikuppdrag ute i organisationer som deltagarna arbetar i eller med. Detta startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä och sammanfattar lärandet samt är underlag för en serie workshops i den avslutande processen.

Ledare
Ulf Zwedberg, 070-573 47 21, ulf.zwedberg@zp.se och Kinna Person, 070-337 0404, kinna.person@zp.se , med gedigen erfarenhet av att stödja utveckling och förändring, både på det personliga planet och i hela komplexa system.

Kursavgift PFL15
76 875 SEK exkl moms

Kursavgift PFL16
78 500 SEK exkl moms

Kostnad för internat nära Stockholm tillkommer. Delat boende förekommer. Handledning i mindre grupp, 5 halvdagar ingår. Detta sker i Stockholm. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt och då kan handledares reskostnad tillkomma.

Behörighet
Inga krav på tidigare gestalterfarenhet.

Antal deltagare
16 st

Mer information
Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning vilket bygger på allas aktiva deltagande. Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis och diplom för fullgjord utbildning.

Utbildningen ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.