Inkluderande ledarskap – från enfald till mångfald, 2 dgr

Vill du utforska ditt eget förhållningssätt till människor som är olika dig själv? Vill du få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap? Då ska du delta i den här upplevelsebaserade workshoppen.

Tid: 15 november (9.00 – 17.00) och 7 december (9.00 – 16.00)
Plats: Centralt i Stockholm
Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Sista anmälningsdag: 15 september
Begränsat antal deltagare, först till kvarn!
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från anmälan.

Workshopen vänder sig till dig som
Arbetar i en miljö med stor mångfald och som i din yrkesroll möter människor från andra bakgrunder än dig själv. Workshopen vänder sig främst till chefer, ledare och konsulter men andra yrkesgrupper är också välkomna.

Syfte och innehåll
Syftet är att ge kunskap och tillfälle till reflektion, om hur vi människor gör när vi möter det som är okänt. När vi blir medvetna om våra egna (ofta omedvetna) fördomar kan vi göra ett aktivt val som främjar mångfald och inkludering. Detta har du nytta av i möten med medarbetare, kunder och leverantörer.

Forskning visar att det finns många fördelar med en ökad mångfald i företag och organisationer. Men det gäller bara under förutsättning att det finns ett inkluderande arbetsklimat, där medarbetarnas olika perspektiv tas tillvara. Och som vanligt börjar det med en medveten ledare som är en god förebild och visar vägen.

Workshoppen bygger på ”Diversity and Inclusion”, en workshop som Dennis J. DaRos, Great Island Consulting, genomförde i Sverige i januari 2015. Workshopen är två dagar med tid för självreflektion mellan tillfällena.

Röster från tidigare deltagare
Så snabbt det går att sätta normer i en grupp. Och hur lätt det är att fastna i hur det ska vara. Jag blev mer observant på vad som händer.
Scania

Jag insåg vikten av att vara medveten om vad som påverkar mina egna normer och förställningar och hur jag kan använda detta i mitt arbete.
Tele2

Kim Loeld och IngMarie Bergqvist

Ledare
Ing-Marie Bergqvist är diplomerad från Organisationsprogrammet inom Gestaltakademien och arbetar med fokus på mångfald och inkludering.
Kim Loeld har en Master från Gestaltakademien/University of Derby och skrev sin masteruppsats utifrån genusvetenskap och gestaltteori.

Mer information
Kontakta Monica Hagbok på telefon: 08-10 81 71 eller per mail: monica.hagbok@gestaltakademin.se